Els negocis de la Fundació Bofill

Ens hem entretingut a fer una ullada a les taules de finançadors externs que figuren a la web de la Fundació Bofill. Les quantitats que hi hem trobat ens permeten fer-nos una idea de part del seu sistema de finançament, tot i que ells afirmen que el 95% de la seva base econòmica és privada i pròpia.

En total, podem afirmar que en un període de vuit anys (2014-2021) la Fundació Bofill va rebre 160.282 euros de la Generalitat de Catalunya, 714.071 de la Diputació de Barcelona, 236.812 de l’Ajuntament de Barcelona, i 103.551,56 de l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat. En total, aquestes quatre entitats públiques sumen 1.210.164,19 euros. Tanmateix, el finançador extern més important és EduCaixa (Obra Social «la Caixa») que ha aportat una xifra lleugerament superior a l’anterior: 1.397.955 euros en total.

Per exercicis, les subvencions públiques (i les de EduCaixa) que figuren a la seva web són aquestes:

Les preguntes que es poden fer podrien ser les següents:

  • És la Fundació Bofill realment independent, si cada any percep quantitats de diners tan importants, de tantes institucions diferents?
  • On van a parar exactament els diners públics que financien la Fundació i que, segons la fundació, no arriben al el 5% del seu pressupost? s’estan invertint de la millor manera possible, tot considerant les notabilíssimes mancances del sistema educatiu català respecte al de la resta de l’Estat, i al de la mitjana europea?
  • Realment podem dir que es tracta d’una fundació sense afany de lucre?

Estem parlant de quantitats de diners molt considerables, d’una autèntica xarxa que entrecreua interessos privats amb una aparença de neutralitat i utilitat pública. Caldrà seguir preguntant i investigant.